Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866204911 hoặc 086 6204911 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Bắt lên tắt máy

    086 620 4896086 620 4897086 620 4898086 620 4899086 620 4900086 620 4901086 620 4902086 620 4903086 620 4904086 620 4905086 620 4906086 620 4907086 620 4908086 620 4909086 620 4910086 620 4911086 620 4912086 620 4913086 620 4914086 620 4915086 620 4916086 620 4917086 620 4918086 620 4919086 620 4920086 620 4921086 620 4922086 620 4923086 620 4924086 620 4925

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866204911 / 086 6204911 / 086 620 4911 …

4328

Nếu ai bị Số điện thoại 0866204911 hoặc 086 6204911 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha