Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866204781 hoặc 086 6204781 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Quấy nhiễu mục đích gây khủng bố

    086 620 4766086 620 4767086 620 4768086 620 4769086 620 4770086 620 4771086 620 4772086 620 4773086 620 4774086 620 4775086 620 4776086 620 4777086 620 4778086 620 4779086 620 4780086 620 4781086 620 4782086 620 4783086 620 4784086 620 4785086 620 4786086 620 4787086 620 4788086 620 4789086 620 4790086 620 4791086 620 4792086 620 4793086 620 4794086 620 4795

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866204781 / 086 6204781 / 086 620 4781 …

4309

Nếu ai bị Số điện thoại 0866204781 hoặc 086 6204781 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha