Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0865808266 hoặc 086 5808266 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Tôi bị mất điện thoại trong máy là dùng số này

    086 580 8251086 580 8252086 580 8253086 580 8254086 580 8255086 580 8256086 580 8257086 580 8258086 580 8259086 580 8260086 580 8261086 580 8262086 580 8263086 580 8264086 580 8265086 580 8266086 580 8267086 580 8268086 580 8269086 580 8270086 580 8271086 580 8272086 580 8273086 580 8274086 580 8275086 580 8276086 580 8277086 580 8278086 580 8279086 580 8280

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0865808266 / 086 5808266 / 086 580 8266 …

4333

Nếu ai bị Số điện thoại 0865808266 hoặc 086 5808266 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha