Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0865610755 hoặc 086 5610755 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gọi làm phiền quá

    086 561 0740086 561 0741086 561 0742086 561 0743086 561 0744086 561 0745086 561 0746086 561 0747086 561 0748086 561 0749086 561 0750086 561 0751086 561 0752086 561 0753086 561 0754086 561 0755086 561 0756086 561 0757086 561 0758086 561 0759086 561 0760086 561 0761086 561 0762086 561 0763086 561 0764086 561 0765086 561 0766086 561 0767086 561 0768086 561 0769

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0865610755 / 086 5610755 / 086 561 0755 …

4400

Nếu ai bị Số điện thoại 0865610755 hoặc 086 5610755 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha