Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0862266282 hoặc 086 2266282 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số này là số tao nháy nháy cái con mẹ mày

    086 226 6267086 226 6268086 226 6269086 226 6270086 226 6271086 226 6272086 226 6273086 226 6274086 226 6275086 226 6276086 226 6277086 226 6278086 226 6279086 226 6280086 226 6281086 226 6282086 226 6283086 226 6284086 226 6285086 226 6286086 226 6287086 226 6288086 226 6289086 226 6290086 226 6291086 226 6292086 226 6293086 226 6294086 226 6295086 226 6296

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0862266282 / 086 2266282 / 086 226 6282 …

4425

Nếu ai bị Số điện thoại 0862266282 hoặc 086 2266282 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha