Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0852323594 hoặc 085 2323594 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lừa đảo

    085 232 3579085 232 3580085 232 3581085 232 3582085 232 3583085 232 3584085 232 3585085 232 3586085 232 3587085 232 3588085 232 3589085 232 3590085 232 3591085 232 3592085 232 3593085 232 3594085 232 3595085 232 3596085 232 3597085 232 3598085 232 3599085 232 3600085 232 3601085 232 3602085 232 3603085 232 3604085 232 3605085 232 3606085 232 3607085 232 3608

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0852323594 / 085 2323594 / 085 232 3594 …

4511

Nếu ai bị Số điện thoại 0852323594 hoặc 085 2323594 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha