Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0843133 hoặc 084 3133 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
Không nghe là tốt nhất

    084 311 8084 311 9084 312 0084 312 1084 312 2084 312 3084 312 4084 312 5084 312 6084 312 7084 312 8084 312 9084 313 0084 313 1084 313 2084 313 3084 313 4084 313 5084 313 6084 313 7084 313 8084 313 9084 314 0084 314 1084 314 2084 314 3084 314 4084 314 5084 314 6084 314 7

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0843133 / 084 3133 / 084 313 3 …

4502

Nếu ai bị Số điện thoại 0843133 hoặc 084 3133 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha