Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0840241068 hoặc 084 0241068 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Quãng cáo rác

    084 024 1053084 024 1054084 024 1055084 024 1056084 024 1057084 024 1058084 024 1059084 024 1060084 024 1061084 024 1062084 024 1063084 024 1064084 024 1065084 024 1066084 024 1067084 024 1068084 024 1069084 024 1070084 024 1071084 024 1072084 024 1073084 024 1074084 024 1075084 024 1076084 024 1077084 024 1078084 024 1079084 024 1080084 024 1081084 024 1082

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0840241068 / 084 0241068 / 084 024 1068 …

4254

Nếu ai bị Số điện thoại 0840241068 hoặc 084 0241068 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha