Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0839969097 hoặc 083 9969097 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số spam

    083 996 9082083 996 9083083 996 9084083 996 9085083 996 9086083 996 9087083 996 9088083 996 9089083 996 9090083 996 9091083 996 9092083 996 9093083 996 9094083 996 9095083 996 9096083 996 9097083 996 9098083 996 9099083 996 9100083 996 9101083 996 9102083 996 9103083 996 9104083 996 9105083 996 9106083 996 9107083 996 9108083 996 9109083 996 9110083 996 9111

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0839969097 / 083 9969097 / 083 996 9097 …

4622

Nếu ai bị Số điện thoại 0839969097 hoặc 083 9969097 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha