Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0839777255 hoặc 083 9777255 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
qua dz

    083 977 7240083 977 7241083 977 7242083 977 7243083 977 7244083 977 7245083 977 7246083 977 7247083 977 7248083 977 7249083 977 7250083 977 7251083 977 7252083 977 7253083 977 7254083 977 7255083 977 7256083 977 7257083 977 7258083 977 7259083 977 7260083 977 7261083 977 7262083 977 7263083 977 7264083 977 7265083 977 7266083 977 7267083 977 7268083 977 7269

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0839777255 / 083 9777255 / 083 977 7255 …

4270

Nếu ai bị Số điện thoại 0839777255 hoặc 083 9777255 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha