Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0838290290 hoặc 083 8290290 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 0 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần

    083 829 0275083 829 0276083 829 0277083 829 0278083 829 0279083 829 0280083 829 0281083 829 0282083 829 0283083 829 0284083 829 0285083 829 0286083 829 0287083 829 0288083 829 0289083 829 0290083 829 0291083 829 0292083 829 0293083 829 0294083 829 0295083 829 0296083 829 0297083 829 0298083 829 0299083 829 0300083 829 0301083 829 0302083 829 0303083 829 0304

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0838290290 / 083 8290290 / 083 829 0290 …

4502

Nếu ai bị Số điện thoại 0838290290 hoặc 083 8290290 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha