Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0822301234 hoặc 082 2301234 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 0 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần

    082 230 1219082 230 1220082 230 1221082 230 1222082 230 1223082 230 1224082 230 1225082 230 1226082 230 1227082 230 1228082 230 1229082 230 1230082 230 1231082 230 1232082 230 1233082 230 1234082 230 1235082 230 1236082 230 1237082 230 1238082 230 1239082 230 1240082 230 1241082 230 1242082 230 1243082 230 1244082 230 1245082 230 1246082 230 1247082 230 1248

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0822301234 / 082 2301234 / 082 230 1234 …

4343

Nếu ai bị Số điện thoại 0822301234 hoặc 082 2301234 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha