Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0822000173 hoặc 082 2000173 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Tổ chức lừa tiền mọi nguoi

    082 200 0158082 200 0159082 200 0160082 200 0161082 200 0162082 200 0163082 200 0164082 200 0165082 200 0166082 200 0167082 200 0168082 200 0169082 200 0170082 200 0171082 200 0172082 200 0173082 200 0174082 200 0175082 200 0176082 200 0177082 200 0178082 200 0179082 200 0180082 200 0181082 200 0182082 200 0183082 200 0184082 200 0185082 200 0186082 200 0187

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0822000173 / 082 2000173 / 082 200 0173 …

4597

Nếu ai bị Số điện thoại 0822000173 hoặc 082 2000173 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha