Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 08175 hoặc 081 75 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Mã cha nó gọi liên tục cả đêm

    081 60 081 61 081 62 081 63 081 64 081 65 081 66 081 67 081 68 081 69 081 70 081 71 081 72 081 73 081 74 081 75 081 76 081 77 081 78 081 79 081 80 081 81 081 82 081 83 081 84 081 85 081 86 081 87 081 88 081 89

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 08175 / 081 75 / 081 75 …

4063

Nếu ai bị Số điện thoại 08175 hoặc 081 75 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha

Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 08175 hoặc 081 75 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Mã cha nó gọi liên tục cả đêm

    081 60 081 61 081 62 081 63 081 64 081 65 081 66 081 67 081 68 081 69 081 70 081 71 081 72 081 73 081 74 081 75 081 76 081 77 081 78 081 79 081 80 081 81 081 82 081 83 081 84 081 85 081 86 081 87 081 88 081 89

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 08175 / 081 75 / 081 75 …

4063

Nếu ai bị Số điện thoại 08175 hoặc 081 75 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha