Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0814118341 hoặc 081 4118341 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lùa đảo chiếm đoạt tài sản

    081 411 8326081 411 8327081 411 8328081 411 8329081 411 8330081 411 8331081 411 8332081 411 8333081 411 8334081 411 8335081 411 8336081 411 8337081 411 8338081 411 8339081 411 8340081 411 8341081 411 8342081 411 8343081 411 8344081 411 8345081 411 8346081 411 8347081 411 8348081 411 8349081 411 8350081 411 8351081 411 8352081 411 8353081 411 8354081 411 8355

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0814118341 / 081 4118341 / 081 411 8341 …

4590

Nếu ai bị Số điện thoại 0814118341 hoặc 081 4118341 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha