Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0812022913 hoặc 081 2022913 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lừa đảo

    081 202 2898081 202 2899081 202 2900081 202 2901081 202 2902081 202 2903081 202 2904081 202 2905081 202 2906081 202 2907081 202 2908081 202 2909081 202 2910081 202 2911081 202 2912081 202 2913081 202 2914081 202 2915081 202 2916081 202 2917081 202 2918081 202 2919081 202 2920081 202 2921081 202 2922081 202 2923081 202 2924081 202 2925081 202 2926081 202 2927

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0812022913 / 081 2022913 / 081 202 2913 …

4176

Nếu ai bị Số điện thoại 0812022913 hoặc 081 2022913 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha