Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0798835188 hoặc 079 8835188 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Godhand1

    079 883 5173079 883 5174079 883 5175079 883 5176079 883 5177079 883 5178079 883 5179079 883 5180079 883 5181079 883 5182079 883 5183079 883 5184079 883 5185079 883 5186079 883 5187079 883 5188079 883 5189079 883 5190079 883 5191079 883 5192079 883 5193079 883 5194079 883 5195079 883 5196079 883 5197079 883 5198079 883 5199079 883 5200079 883 5201079 883 5202

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0798835188 / 079 8835188 / 079 883 5188 …

4565

Nếu ai bị Số điện thoại 0798835188 hoặc 079 8835188 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha