Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0798234432 hoặc 079 8234432 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    079 823 4417079 823 4418079 823 4419079 823 4420079 823 4421079 823 4422079 823 4423079 823 4424079 823 4425079 823 4426079 823 4427079 823 4428079 823 4429079 823 4430079 823 4431079 823 4432079 823 4433079 823 4434079 823 4435079 823 4436079 823 4437079 823 4438079 823 4439079 823 4440079 823 4441079 823 4442079 823 4443079 823 4444079 823 4445079 823 4446

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0798234432 / 079 8234432 / 079 823 4432 …

4403

Nếu ai bị Số điện thoại 0798234432 hoặc 079 8234432 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha