Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0797727334 hoặc 079 7727334 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
số lừa đảo

    079 772 7319079 772 7320079 772 7321079 772 7322079 772 7323079 772 7324079 772 7325079 772 7326079 772 7327079 772 7328079 772 7329079 772 7330079 772 7331079 772 7332079 772 7333079 772 7334079 772 7335079 772 7336079 772 7337079 772 7338079 772 7339079 772 7340079 772 7341079 772 7342079 772 7343079 772 7344079 772 7345079 772 7346079 772 7347079 772 7348

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0797727334 / 079 7727334 / 079 772 7334 …

4248

Nếu ai bị Số điện thoại 0797727334 hoặc 079 7727334 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha