Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0796142857 hoặc 079 6142857 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
فیصل بگرام

    079 614 2842079 614 2843079 614 2844079 614 2845079 614 2846079 614 2847079 614 2848079 614 2849079 614 2850079 614 2851079 614 2852079 614 2853079 614 2854079 614 2855079 614 2856079 614 2857079 614 2858079 614 2859079 614 2860079 614 2861079 614 2862079 614 2863079 614 2864079 614 2865079 614 2866079 614 2867079 614 2868079 614 2869079 614 2870079 614 2871

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0796142857 / 079 6142857 / 079 614 2857 …

4523

Nếu ai bị Số điện thoại 0796142857 hoặc 079 6142857 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha