Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0794744268 hoặc 079 4744268 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lừa đảo cho vay bên Ngân Hàng.. Chiếm đoạt tài sản người khác

    079 474 4253079 474 4254079 474 4255079 474 4256079 474 4257079 474 4258079 474 4259079 474 4260079 474 4261079 474 4262079 474 4263079 474 4264079 474 4265079 474 4266079 474 4267079 474 4268079 474 4269079 474 4270079 474 4271079 474 4272079 474 4273079 474 4274079 474 4275079 474 4276079 474 4277079 474 4278079 474 4279079 474 4280079 474 4281079 474 4282

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0794744268 / 079 4744268 / 079 474 4268 …

4443

Nếu ai bị Số điện thoại 0794744268 hoặc 079 4744268 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha