Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0793856143 hoặc 079 3856143 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
0793856143

    079 385 6128079 385 6129079 385 6130079 385 6131079 385 6132079 385 6133079 385 6134079 385 6135079 385 6136079 385 6137079 385 6138079 385 6139079 385 6140079 385 6141079 385 6142079 385 6143079 385 6144079 385 6145079 385 6146079 385 6147079 385 6148079 385 6149079 385 6150079 385 6151079 385 6152079 385 6153079 385 6154079 385 6155079 385 6156079 385 6157

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0793856143 / 079 3856143 / 079 385 6143 …

4347

Nếu ai bị Số điện thoại 0793856143 hoặc 079 3856143 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha