Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0793620710 hoặc 079 3620710 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lừa đảo

    079 362 0695079 362 0696079 362 0697079 362 0698079 362 0699079 362 0700079 362 0701079 362 0702079 362 0703079 362 0704079 362 0705079 362 0706079 362 0707079 362 0708079 362 0709079 362 0710079 362 0711079 362 0712079 362 0713079 362 0714079 362 0715079 362 0716079 362 0717079 362 0718079 362 0719079 362 0720079 362 0721079 362 0722079 362 0723079 362 0724

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0793620710 / 079 3620710 / 079 362 0710 …

4096

Nếu ai bị Số điện thoại 0793620710 hoặc 079 3620710 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha