Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0792600911 hoặc 079 2600911 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Làm phiền

    079 260 0896079 260 0897079 260 0898079 260 0899079 260 0900079 260 0901079 260 0902079 260 0903079 260 0904079 260 0905079 260 0906079 260 0907079 260 0908079 260 0909079 260 0910079 260 0911079 260 0912079 260 0913079 260 0914079 260 0915079 260 0916079 260 0917079 260 0918079 260 0919079 260 0920079 260 0921079 260 0922079 260 0923079 260 0924079 260 0925

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0792600911 / 079 2600911 / 079 260 0911 …

4425

Nếu ai bị Số điện thoại 0792600911 hoặc 079 2600911 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha