Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0784597050 hoặc 078 4597050 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Kêu lấy thông tin điều tra, mới gọi lên đây tra gặp luôn =))
Gọi bảo liên quan với ai lấy thông tin bị điều tra
Gọi bảo liên quan với ai lấy thông tin bị điều tra

    078 459 7035078 459 7036078 459 7037078 459 7038078 459 7039078 459 7040078 459 7041078 459 7042078 459 7043078 459 7044078 459 7045078 459 7046078 459 7047078 459 7048078 459 7049078 459 7050078 459 7051078 459 7052078 459 7053078 459 7054078 459 7055078 459 7056078 459 7057078 459 7058078 459 7059078 459 7060078 459 7061078 459 7062078 459 7063078 459 7064

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0784597050 / 078 4597050 / 078 459 7050 …

4083

Nếu ai bị Số điện thoại 0784597050 hoặc 078 4597050 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha