Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 07803731218 hoặc 078 03731218 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
They said Hi on Whatapp and had a photo of their bottom on their profile. I did not respond.

    078 037 31203078 037 31204078 037 31205078 037 31206078 037 31207078 037 31208078 037 31209078 037 31210078 037 31211078 037 31212078 037 31213078 037 31214078 037 31215078 037 31216078 037 31217078 037 31218078 037 31219078 037 31220078 037 31221078 037 31222078 037 31223078 037 31224078 037 31225078 037 31226078 037 31227078 037 31228078 037 31229078 037 31230078 037 31231078 037 31232

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 07803731218 / 078 03731218 / 078 037 31218 …

4502

Nếu ai bị Số điện thoại 07803731218 hoặc 078 03731218 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha