Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0779964257 hoặc 077 9964257 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số này của ai vậy

    077 996 4242077 996 4243077 996 4244077 996 4245077 996 4246077 996 4247077 996 4248077 996 4249077 996 4250077 996 4251077 996 4252077 996 4253077 996 4254077 996 4255077 996 4256077 996 4257077 996 4258077 996 4259077 996 4260077 996 4261077 996 4262077 996 4263077 996 4264077 996 4265077 996 4266077 996 4267077 996 4268077 996 4269077 996 4270077 996 4271

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0779964257 / 077 9964257 / 077 996 4257 …

4165

Nếu ai bị Số điện thoại 0779964257 hoặc 077 9964257 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha