Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0778705560 hoặc 077 8705560 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 3 lần
Cu dài mét 2
đĩ ngắn quá
đĩ ngắn quá

    077 870 5545077 870 5546077 870 5547077 870 5548077 870 5549077 870 5550077 870 5551077 870 5552077 870 5553077 870 5554077 870 5555077 870 5556077 870 5557077 870 5558077 870 5559077 870 5560077 870 5561077 870 5562077 870 5563077 870 5564077 870 5565077 870 5566077 870 5567077 870 5568077 870 5569077 870 5570077 870 5571077 870 5572077 870 5573077 870 5574

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0778705560 / 077 8705560 / 077 870 5560 …

4218

Nếu ai bị Số điện thoại 0778705560 hoặc 077 8705560 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha