Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0775707074 hoặc 077 5707074 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy

    077 570 7059077 570 7060077 570 7061077 570 7062077 570 7063077 570 7064077 570 7065077 570 7066077 570 7067077 570 7068077 570 7069077 570 7070077 570 7071077 570 7072077 570 7073077 570 7074077 570 7075077 570 7076077 570 7077077 570 7078077 570 7079077 570 7080077 570 7081077 570 7082077 570 7083077 570 7084077 570 7085077 570 7086077 570 7087077 570 7088

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0775707074 / 077 5707074 / 077 570 7074 …

4168

Nếu ai bị Số điện thoại 0775707074 hoặc 077 5707074 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha