Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0775052647 hoặc 077 5052647 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
0775052647

    077 505 2632077 505 2633077 505 2634077 505 2635077 505 2636077 505 2637077 505 2638077 505 2639077 505 2640077 505 2641077 505 2642077 505 2643077 505 2644077 505 2645077 505 2646077 505 2647077 505 2648077 505 2649077 505 2650077 505 2651077 505 2652077 505 2653077 505 2654077 505 2655077 505 2656077 505 2657077 505 2658077 505 2659077 505 2660077 505 2661

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0775052647 / 077 5052647 / 077 505 2647 …

4109

Nếu ai bị Số điện thoại 0775052647 hoặc 077 5052647 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha