Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0775052138 hoặc 077 5052138 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Is namber name

    077 505 2123077 505 2124077 505 2125077 505 2126077 505 2127077 505 2128077 505 2129077 505 2130077 505 2131077 505 2132077 505 2133077 505 2134077 505 2135077 505 2136077 505 2137077 505 2138077 505 2139077 505 2140077 505 2141077 505 2142077 505 2143077 505 2144077 505 2145077 505 2146077 505 2147077 505 2148077 505 2149077 505 2150077 505 2151077 505 2152

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0775052138 / 077 5052138 / 077 505 2138 …

4472

Nếu ai bị Số điện thoại 0775052138 hoặc 077 5052138 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha