Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0769020438 hoặc 076 9020438 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    076 902 0423076 902 0424076 902 0425076 902 0426076 902 0427076 902 0428076 902 0429076 902 0430076 902 0431076 902 0432076 902 0433076 902 0434076 902 0435076 902 0436076 902 0437076 902 0438076 902 0439076 902 0440076 902 0441076 902 0442076 902 0443076 902 0444076 902 0445076 902 0446076 902 0447076 902 0448076 902 0449076 902 0450076 902 0451076 902 0452

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0769020438 / 076 9020438 / 076 902 0438 …

4351

Nếu ai bị Số điện thoại 0769020438 hoặc 076 9020438 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha