Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0767778232 hoặc 076 7778232 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy

    076 777 8217076 777 8218076 777 8219076 777 8220076 777 8221076 777 8222076 777 8223076 777 8224076 777 8225076 777 8226076 777 8227076 777 8228076 777 8229076 777 8230076 777 8231076 777 8232076 777 8233076 777 8234076 777 8235076 777 8236076 777 8237076 777 8238076 777 8239076 777 8240076 777 8241076 777 8242076 777 8243076 777 8244076 777 8245076 777 8246

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0767778232 / 076 7778232 / 076 777 8232 …

4519

Nếu ai bị Số điện thoại 0767778232 hoặc 076 7778232 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha