Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0766024027 hoặc 076 6024027 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Phá rối

    076 602 4012076 602 4013076 602 4014076 602 4015076 602 4016076 602 4017076 602 4018076 602 4019076 602 4020076 602 4021076 602 4022076 602 4023076 602 4024076 602 4025076 602 4026076 602 4027076 602 4028076 602 4029076 602 4030076 602 4031076 602 4032076 602 4033076 602 4034076 602 4035076 602 4036076 602 4037076 602 4038076 602 4039076 602 4040076 602 4041

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0766024027 / 076 6024027 / 076 602 4027 …

4442

Nếu ai bị Số điện thoại 0766024027 hoặc 076 6024027 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha