Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0765152700 hoặc 076 5152700 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
0762688996

    076 515 2685076 515 2686076 515 2687076 515 2688076 515 2689076 515 2690076 515 2691076 515 2692076 515 2693076 515 2694076 515 2695076 515 2696076 515 2697076 515 2698076 515 2699076 515 2700076 515 2701076 515 2702076 515 2703076 515 2704076 515 2705076 515 2706076 515 2707076 515 2708076 515 2709076 515 2710076 515 2711076 515 2712076 515 2713076 515 2714

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0765152700 / 076 5152700 / 076 515 2700 …

4518

Nếu ai bị Số điện thoại 0765152700 hoặc 076 5152700 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha