Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0764571532 hoặc 076 4571532 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhận hàng không thanh toán , chặn số , xúc phạm nhân phẩm
giao dịch lừa đảo khách hàng
giao dịch lừa đảo khách hàng

    076 457 1517076 457 1518076 457 1519076 457 1520076 457 1521076 457 1522076 457 1523076 457 1524076 457 1525076 457 1526076 457 1527076 457 1528076 457 1529076 457 1530076 457 1531076 457 1532076 457 1533076 457 1534076 457 1535076 457 1536076 457 1537076 457 1538076 457 1539076 457 1540076 457 1541076 457 1542076 457 1543076 457 1544076 457 1545076 457 1546

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0764571532 / 076 4571532 / 076 457 1532 …

4042

Nếu ai bị Số điện thoại 0764571532 hoặc 076 4571532 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha