Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 07332 hoặc 073 32 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
CÓ SỐ +1(1)(800) 073-32 LẠ LÚC 12H48 NGÀY 7/3 GỌI TỚI

    073 17 073 18 073 19 073 20 073 21 073 22 073 23 073 24 073 25 073 26 073 27 073 28 073 29 073 30 073 31 073 32 073 33 073 34 073 35 073 36 073 37 073 38 073 39 073 40 073 41 073 42 073 43 073 44 073 45 073 46

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 07332 / 073 32 / 073 32 …

4095

Nếu ai bị Số điện thoại 07332 hoặc 073 32 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha