Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0708739804 hoặc 070 8739804 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
ai đang sử dụng số này vậy

    070 873 9789070 873 9790070 873 9791070 873 9792070 873 9793070 873 9794070 873 9795070 873 9796070 873 9797070 873 9798070 873 9799070 873 9800070 873 9801070 873 9802070 873 9803070 873 9804070 873 9805070 873 9806070 873 9807070 873 9808070 873 9809070 873 9810070 873 9811070 873 9812070 873 9813070 873 9814070 873 9815070 873 9816070 873 9817070 873 9818

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0708739804 / 070 8739804 / 070 873 9804 …

4331

Nếu ai bị Số điện thoại 0708739804 hoặc 070 8739804 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha