Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0706388852 hoặc 070 6388852 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Thằng này tên Phong, chuyên dùng zalo số này để đi lừa đảo mở khóa iphone, nhận tiền xong tạo niềm tin, kéo dài thời gian xin thêm phí và mất hút, nhắn tin không xem

    070 638 8837070 638 8838070 638 8839070 638 8840070 638 8841070 638 8842070 638 8843070 638 8844070 638 8845070 638 8846070 638 8847070 638 8848070 638 8849070 638 8850070 638 8851070 638 8852070 638 8853070 638 8854070 638 8855070 638 8856070 638 8857070 638 8858070 638 8859070 638 8860070 638 8861070 638 8862070 638 8863070 638 8864070 638 8865070 638 8866

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0706388852 / 070 6388852 / 070 638 8852 …

4179

Nếu ai bị Số điện thoại 0706388852 hoặc 070 6388852 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha