Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0703770183 hoặc 070 3770183 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
giả danh công an lừa đảo

    070 377 0168070 377 0169070 377 0170070 377 0171070 377 0172070 377 0173070 377 0174070 377 0175070 377 0176070 377 0177070 377 0178070 377 0179070 377 0180070 377 0181070 377 0182070 377 0183070 377 0184070 377 0185070 377 0186070 377 0187070 377 0188070 377 0189070 377 0190070 377 0191070 377 0192070 377 0193070 377 0194070 377 0195070 377 0196070 377 0197

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0703770183 / 070 3770183 / 070 377 0183 …

4260

Nếu ai bị Số điện thoại 0703770183 hoặc 070 3770183 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha