Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0702153846 hoặc 070 2153846 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Giả danh Mobifone

    070 215 3831070 215 3832070 215 3833070 215 3834070 215 3835070 215 3836070 215 3837070 215 3838070 215 3839070 215 3840070 215 3841070 215 3842070 215 3843070 215 3844070 215 3845070 215 3846070 215 3847070 215 3848070 215 3849070 215 3850070 215 3851070 215 3852070 215 3853070 215 3854070 215 3855070 215 3856070 215 3857070 215 3858070 215 3859070 215 3860

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0702153846 / 070 2153846 / 070 215 3846 …

4128

Nếu ai bị Số điện thoại 0702153846 hoặc 070 2153846 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha