Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0585713894 hoặc 058 5713894 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Giả danh toà án, lừa đảo

    058 571 3879058 571 3880058 571 3881058 571 3882058 571 3883058 571 3884058 571 3885058 571 3886058 571 3887058 571 3888058 571 3889058 571 3890058 571 3891058 571 3892058 571 3893058 571 3894058 571 3895058 571 3896058 571 3897058 571 3898058 571 3899058 571 3900058 571 3901058 571 3902058 571 3903058 571 3904058 571 3905058 571 3906058 571 3907058 571 3908

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0585713894 / 058 5713894 / 058 571 3894 …

4062

Nếu ai bị Số điện thoại 0585713894 hoặc 058 5713894 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha