Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0569639113 hoặc 056 9639113 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
bán hàng lừa đảo

    056 963 9098056 963 9099056 963 9100056 963 9101056 963 9102056 963 9103056 963 9104056 963 9105056 963 9106056 963 9107056 963 9108056 963 9109056 963 9110056 963 9111056 963 9112056 963 9113056 963 9114056 963 9115056 963 9116056 963 9117056 963 9118056 963 9119056 963 9120056 963 9121056 963 9122056 963 9123056 963 9124056 963 9125056 963 9126056 963 9127

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0569639113 / 056 9639113 / 056 963 9113 …

4126

Nếu ai bị Số điện thoại 0569639113 hoặc 056 9639113 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha