Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0569334665 hoặc 056 9334665 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lừa đảo đóng phạt nguội biên bản vi phạm giao thông

    056 933 4650056 933 4651056 933 4652056 933 4653056 933 4654056 933 4655056 933 4656056 933 4657056 933 4658056 933 4659056 933 4660056 933 4661056 933 4662056 933 4663056 933 4664056 933 4665056 933 4666056 933 4667056 933 4668056 933 4669056 933 4670056 933 4671056 933 4672056 933 4673056 933 4674056 933 4675056 933 4676056 933 4677056 933 4678056 933 4679

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0569334665 / 056 9334665 / 056 933 4665 …

4517

Nếu ai bị Số điện thoại 0569334665 hoặc 056 9334665 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha