Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0568959232 hoặc 056 8959232 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
lừa đảo, thô tục

    056 895 9217056 895 9218056 895 9219056 895 9220056 895 9221056 895 9222056 895 9223056 895 9224056 895 9225056 895 9226056 895 9227056 895 9228056 895 9229056 895 9230056 895 9231056 895 9232056 895 9233056 895 9234056 895 9235056 895 9236056 895 9237056 895 9238056 895 9239056 895 9240056 895 9241056 895 9242056 895 9243056 895 9244056 895 9245056 895 9246

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0568959232 / 056 8959232 / 056 895 9232 …

4350

Nếu ai bị Số điện thoại 0568959232 hoặc 056 8959232 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha