Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0553720527 hoặc 055 3720527 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
0553720528

AKoudt

0553720528

AKoudt

0553720528

AKoudt

    055 372 0512055 372 0513055 372 0514055 372 0515055 372 0516055 372 0517055 372 0518055 372 0519055 372 0520055 372 0521055 372 0522055 372 0523055 372 0524055 372 0525055 372 0526055 372 0527055 372 0528055 372 0529055 372 0530055 372 0531055 372 0532055 372 0533055 372 0534055 372 0535055 372 0536055 372 0537055 372 0538055 372 0539055 372 0540055 372 0541

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0553720527 / 055 3720527 / 055 372 0527 …

4362

Nếu ai bị Số điện thoại 0553720527 hoặc 055 3720527 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha