Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0523822330 hoặc 052 3822330 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
số của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên

    052 382 2315052 382 2316052 382 2317052 382 2318052 382 2319052 382 2320052 382 2321052 382 2322052 382 2323052 382 2324052 382 2325052 382 2326052 382 2327052 382 2328052 382 2329052 382 2330052 382 2331052 382 2332052 382 2333052 382 2334052 382 2335052 382 2336052 382 2337052 382 2338052 382 2339052 382 2340052 382 2341052 382 2342052 382 2343052 382 2344

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0523822330 / 052 3822330 / 052 382 2330 …

4324

Nếu ai bị Số điện thoại 0523822330 hoặc 052 3822330 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha