Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0399777400 hoặc 039 9777400 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số này gọi cho tớ để lừa tiền.

    039 977 7385039 977 7386039 977 7387039 977 7388039 977 7389039 977 7390039 977 7391039 977 7392039 977 7393039 977 7394039 977 7395039 977 7396039 977 7397039 977 7398039 977 7399039 977 7400039 977 7401039 977 7402039 977 7403039 977 7404039 977 7405039 977 7406039 977 7407039 977 7408039 977 7409039 977 7410039 977 7411039 977 7412039 977 7413039 977 7414

Từ khóa chờ duyệt khác

    090 830 5010066 671 82094 680 2481060 566 44091 570 5857033 206 8184096 242 8330038 752 3022098 497 3487097 946 81039 368 2009077 400 3009028 730 7520090 159 4768034 999 2511032 651 2548090 189 1659093 269 7934

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0399777400 / 039 9777400 / 039 977 7400 …

4434

Nếu ai bị Số điện thoại 0399777400 hoặc 039 9777400 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha