Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0398881958 hoặc 039 8881958 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    039 888 1943039 888 1944039 888 1945039 888 1946039 888 1947039 888 1948039 888 1949039 888 1950039 888 1951039 888 1952039 888 1953039 888 1954039 888 1955039 888 1956039 888 1957039 888 1958039 888 1959039 888 1960039 888 1961039 888 1962039 888 1963039 888 1964039 888 1965039 888 1966039 888 1967039 888 1968039 888 1969039 888 1970039 888 1971039 888 1972

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0398881958 / 039 8881958 / 039 888 1958 …

4272

Nếu ai bị Số điện thoại 0398881958 hoặc 039 8881958 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha