Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0397666402 hoặc 039 7666402 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
(919)7666402

    039 766 6387039 766 6388039 766 6389039 766 6390039 766 6391039 766 6392039 766 6393039 766 6394039 766 6395039 766 6396039 766 6397039 766 6398039 766 6399039 766 6400039 766 6401039 766 6402039 766 6403039 766 6404039 766 6405039 766 6406039 766 6407039 766 6408039 766 6409039 766 6410039 766 6411039 766 6412039 766 6413039 766 6414039 766 6415039 766 6416

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0397666402 / 039 7666402 / 039 766 6402 …

4189

Nếu ai bị Số điện thoại 0397666402 hoặc 039 7666402 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha